ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

«ՊՐԻՄԴԻՓ» ՍՊԸ
«ՊՐԻՄԴԻՓ» ընկերությունը հիմնադրվել է 2018թ.: Այն հանդիսանում է մեծամասամբ շինարարական ընկերություն։ Ընկերության աշխատակազմն իր գործունրությունը ծավալում է 1999թ.-ից: Գրեթե 2 տասնամյակ է, որ ընկերության թիմը գործում է հայկական շուկայում:
Ընկերությունը մասնակցություն է ունեցել՝
  • թե անհատ մասնավորների 
  • թե անհատ ձեռնարկատերերի
  • թե պետական կառույցների 

շինարարական աշխատանքներին և պատվով կատարել և հանձնել դրանք:

 

Ընկերությունը բացի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներից, նաև մասնակցություն է ունցել «հիդրո», «Էներգո» տեխնիկական կառույցներում և կրկին պատվով ավարտին է հասցրել այդ նախագծերը:

Հիդրոէլեկտրակայանները իրենցից ներկայացնում են շատ բարդ կառույցներ, որն իրագործելու և կառուցելու համար ընկերությանն  անհրաժեշտ են համապատասխան մասնագետներ՝ համապատասխան կրթությամբ: 

«Շինարարություն» 

Շինարարական գիտությունն ուսումնասիրում և ընդհանրացնում է շինարարական պրակտիկայի զանազան երևույթները, բացահայտում շինարարության զարգացման օբյեկտիվ օրինաչափությունները, որոնց հիման վրա մշակվում են գիտատեխնիկական առաջընթացի արագացմանը նպաստող առաջարկներ։ Այսօր մեր ընկերությունը տիրապետում է գրեթե բոլոր շինարարական տեխնոլոգիաներին։

Մեր մասնագետները ամեն անգամ թարմացնում են իրենց գիտելիքնեը, որոնք ուղված են ի օգուտ շինարարությանն ու դրա զարագացմանը:

Ամեն անգամ մեր աշխատակազմը համալրվում է նոր կադրերով, որոնք բարձրագույն կրթություն են ստացել շինարարության և ճարտարապետության ոլորտներում:

«ՊՐԻՄԴԻՓ» ՍՊԸ

+374 99 200205

info@primdeep.am

© 2019 «ՊՐԻՄԴԻՓ» ՍՊԸ.